Pavel Skala


Kontakt

design@pavelskala.com
© 2018


Grafický design
art direkce


Vybrané projekty

Maracuzza Logo
Hana Hegerová DVD
Hana Hegerová Album
Hana Hegerová Plakát
Osobní
Koncepty
MIG 21 Plakát
Marpo Kinematografie


Maracuzza Logo

2018
Hana Hegerová DVD

2012
Hana Hegerová album

2011Hana Hegerová plakát

2011


Osobní

2012 / 2013 / 2014

Koncepty

2009–2016MIG 21 – plakát

2008


Marpo – kinematografie

2017